Facklig kurs

Fackliga principer

När de första fackföreningarna bildades i Sverige i mitten på 1800-talet, levde människor i misär. Arbetarna var i princip livegna. Motstånd var nödvändigt.

I början var fackföreningarna förbjudna och de fackliga ledarna fängslades. Ändå stred man vidare och genomdrev förändringar och förbättringar.

Men under 1900-talet blev de fackliga ledarna mer inriktade på samarbete med arbetsköparna. Man började ta allt mer ansvar för samhällets ekonomi och allt mindre strid för medlemmarnas intresse.

• Vi har inga gemensamma intressen med motparten. Den part som förbättrar sina villkor, gör det på motparterns bekostnad.

• Vi säger arbetsköpare, inte arbetsgivare. De köper vår arbetskraft. För detta betalar de ett pris. Några arbetsgivare finns inte. Vi har en ekonomisk relation till motparten.

• Fackföreningen tar bara ansvar för sina medlemmar och andra arbetare. Alla fackföreningar hör ihop och en strid för ett fack är en strid för alla fack.

• Fackföreningen tar inte ansvar för samhällets ekonomi eller andra politiska partier.

Dagens fackliga förbundsordföranden har löner som kan vara fyrdubbelt högre än medlemmarna på golvet. De är oberoende, har egna avtal, och berörs inte själva av de avtal de förhandlar fram för medlemmarna.

• Alla anställda fackliga representanter ska ha samma lön och avtal som dem de företräder. De ska regelbundet arbeta på golvet, inte tappa sitt ursprung, utan känna på det hårda livet bland medlemmarna.

Arbetsköparen har makten. De har de flesta lagar på sin sida. Men vi är många, vilket är vår styrka. När vi alla agerar gemensamt, får vi makt att förändra.

Fackets uppbyggnad ska ändras. Ombudsmännens roll ska minska och facken ska bli medlemsstyrda.

• Lönebud och andra viktiga förhandlingsfrågor ska gå ut på medlemsomröstning innan de förs fram och innan de skrivs på.

• Vid varje förhandling ska medlemmarna vara kallade till uppslutning. Medlemmarna står utanför lokalen och understryker kraven med plakat och megafon. Hotet om stridsåtgärd som strejk, övertidsblockad etc ska vara aktuell.

På jobbet bestämmer arbetsköparen. Men om vi håller ihop, är enade, då har vi makt att förändra.

• Ingen fråga är för liten att för att inte kämpas för. Varje gång vi håller ihop, får igenom vår vilja, då växer vi tillsammans och tar de första staplande stegen mot ett annat, mer rättvist samhälle.

Kursbrev

Här kommer själva kursen. Den är uppdelad i ett presentationsbrev samt 8 kursavsnitt.

Just denna kurs har slagsida mot vård och omsorg. Vi kommer att fylla på med specifika branchvisa kursavsnitt.

I varje kursavsnitt kommer du också att kunna ladda hem en pdf med innehållet.

Tanken med korta kursavsnitt är att du ska kunna skriva ut och ta med till jobbet. Ett kursavsnitt åt gången.

Kursen kan man hålla vid fikabordet, på rasten. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt.

• Fackligt brev till kursdeltagaren

• Fackligt brev 1 – Vi tillsammans

• Fackligt brev 2 – mätning, kontroll

• Fackligt brev 3 – arbetets värde

• Fackligt brev 4 – individuella löner

• Fackligt brev 5 – kollektivavtal

• Fackligt brev 6 – arbetstiden

• Fackligt brev 7 – strejkrätten

• Fackligt brev 8 – skyddsombud

• Till politik A-Ö

Folkrörelsen och partiet 24:7
Birger Svenssons väg 38
432 40 Varberg

073-922 09 41
kontakt@24-7-sverige.se

Dela till vänner !