Fackligt brev 6 – arbetstiden

Arbetstiden

a) 8 timmars arbete, 8 timmars fritid och 8 timmars vila, löd ett av arbetarrörelsens viktigaste krav en gång i tiden. Kampen gällde att sänka arbetstiden från 10 timmar per dag, till 8 timmar.

Genom åren har många strider förts om arbetstiden. 5 veckor semester kämpades igenom, liksom 40 timmars arbetsvecka och sist men inte minst pensionsfrågan.

Men även lokalt har strider utkämpats. Betalda raster, att restid ska räknas in i arbetstiden, med mera.

Många fackförbund har förhandlat ner det lagstadgade heltidsmåttet på 40 timmar/vecka. Kommunals heltidsmått är 37 timmar/vecka.

Många av kommunals medlemmar går på knäna i en mycket tuff och stressig tillvaro. Många sliter ut sig och blir utbrända. I snitt orkar en kommunalare jobba fram till 63 års ålder, och tvingas pensionera sig i förtid.

• Sänk heltidsmåttet till 30 timmar/vecka.
• Börja på de avdelningar med störst korttidssjukfrånvaro.
• Sänk pensionsåldern till 60 år.
• Rätt till halvtid 15 timmar/vecka vid 55 år, med lönekompensation upp 22,5 timmar och med full pensionskompensation.
• Nytt enhetligt, rättvist och bra pensionssystem, utan aktie- och börsspekulation.

b) I mitten på 90-talet förhandlade Kommunal fram att halva natten vid sovande jour, 4 timmar, ska ingå i tjänstgöringsgraden. En mycket stor facklig framgång.

De som då jobbade heltid fick då sin arbetstid sänkt, och de som jobbade deltid fick sin tjänstgöringsgrad höjd.

• Hela natten, 8 timmar, ska ingå i tjänstgöringsgraden vid sovande jour.

Att jobba vaken natt tär och sliter extra hårt på kroppen.

• Heltidsmåttet för vaken natt ska vara 25 timmar/vecka.

c) På många håll ringer arbetsköparen hem till vårdarbetare under dennes fritid. Det kan gälla allmänna frågor eller försök till inbeordring på grund av personalbrist.

Inbeordring finns inte. Det är en okynnesregel arbetsköparen själv hittat på. Det är bara att säga nej om man inte vill, eller att man är trött. Då blir det en skyddsfråga.

• Ringer arbetsköparen hem till vårdarbetare under dennes fritid, är detta arbetstid. Då ska timpeng utgå plus kvalificerad övertid. Sätt upp detta! En minuts samtal är påbörjad halvtimma. 31 minuter är påbörjad timma. Samma regler vid läsning av SMS.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
kontakt@24-7-sverige.se

Dela till vänner !