Fackligt brev 2 – mätning, kontroll

Mätning, kontroll

a) inom skola, vård och omsorg och i stora delar av offentlig sektor, har mätning, kontroll och dokumentationshysteri svämmat över alla breddar.

Systemet heter New Public Management (NPM). En enorm byråkrati har byggts upp och andelen administratörer och pappersvändare blir allt fler.

Få vet vad alla dessa pappersvändare sysslar med. Men byråkrati alstrar mer byråkrati, och ständigt fler administratörer måste anställas för att kvarnen ska mala.

Dessa administratörer jobbar och sliter. Men de jobbar långt borta från det konkreta arbetet på golvet och får fel perspektiv på tillvaron och vad som behövs.

• Avskaffa omgående halva administrationen!
• Regler och förordningar från myndigheter eller högre ort ska inte följas slaviskt. Vi kan tänka själva och vet vad personal och verksamhet behöver.

b) Resurserna ska ut på golvet

Den enorma byråkratin skapar stora bekymmer på golvet. Dels kostar den mycket pengar och dels tvingas vi på golvet utföra mycket onödigt extraarbete.

Dyra appar och dataprogram köps in. Meningslösa kurser hålls. Allt mer ska dokumenteras och stress, sjukskrivningar och utbrändhet ökar.

Hade alla pengar som satsas på dessa mestadels helt onödiga papper, kurser och mätningar, hade vi kunnat få ett gott liv på golvet. Då hade lärare kunnat koncentrera sig på undervisning och vårdarbetare haft de resurser och bemanning som krävs.

– Resurserna ut på golvet!
– Systemet med förste- och andrelärare avskaffas.

c) Avskaffa enhetscheferna

Demokrati betyder folkstyre. Att majoritetens beslut ska gälla. Så är det inte i arbetslivet. Där bestämmer istället minoriteten.

Vård och omsorg ska utföras under bra förhållanden för vårdarbetarna. Lärare ska jobba med undervisning. Då måste organistationen förändras i grunden. administration, beslut och styrning ska ligga hos personalen.

• Avskaffa enhetscheferna!
• Vårdpersonalen tar över!
• Byråkraterna minskas till sitt absoluta minimum. De utses av vårdpersonalen, är till stöd och hjälp och har ingen beslutande roll.
• Rektorerna väljs av lärarkollegiet.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
kontakt@24-7-sverige.se

Dela till vänner !