Fackligt brev till deltagaren/introduktion

Introduktion

24:7 ger ut fackliga brev i konkreta sakfrågor.

Breven ligger online. De presenterar de tankar, åsikter och värderingar vi kommit fram till så här långt.

När åsikterna provats i praktiken, när de värderats igen efter nya erfarenheter, skrivs breven om med nytt innehåll.

24:7 vill tala med folk, inte till folk. Breven innehåller våra förslag.

Men förslagen kommer aldrig att hålla måttet, om inte du som läsare griper in i diskussionen med dina förslag och erfarenheter.

Först då kan breven bli riktigt bra och fylla den funktion de ska fylla: en facklig inriktning för att förändra samhället.

Breven är begränsade. De inskränker sig för närvarande nästan bara till vård och omsorg. Läraryrket nämns i förbifarten. Alla andra fackliga områden saknas.

Där kommer du återigen in i bilden. Hjälp oss att fylla på. Vi nere på golvet måste ha forum där åsikter, värderingar och erfarenheter sprids. Som sedan blir till handlingslinjer.

Breven ligger online. Ändras omgående när bättre förslag kommer in. Så måste det vara. Om vi ska bli en kraft som vill skapa ett rättvist samhälle.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
info@24-7-varberg.se

Dela till vänner !