Fackligt brev 8 – skyddsombud

Skyddsombud

a) Många inom vården går på knäna, bränner ut sig, går in i väggen och blir kort- eller långtidssjukskrivna.

Än fler har värk, känner stress och många får sömnproblem. Detta är en helt oacceptabel situation.

Vi är en låglönebransch. Många orkar inte jobba heltid. Då blir månadslönen ännu lägre. Liksom pensionen.

De många sjukskrivningarna ger ytterligare sämre ekonomi. Många orkar inte jobba fram till pensionen. En redan låg pension blir då lägre än låg.

Inte bara jobbet, utan hela situationen med usel ekonomi försämrar hälsan. För att inte tala om maktlösheten på jobbet med mycket liten möjlighet att påverka maktens beslut.

– Situationen är akut och måste ändras akut.

b) Skyddsombudet ska arbeta för en bra arbetsmiljö. Men vad är en bra arbetsmiljö?

Ett skyddsombud kan lägga skyddsstopp vid fara. Skyddsstopp lades runt omkring i landet vid t. ex. Coronasnittan. Det saknades skyddsutrustning.

Skyddsstoppet anmäls till Arbetsmiljöverket. De kan häva stoppet, eller komma med förslag på förändringar som kan mildra ett aktuellt problem.

Men det grundläggande faktum, att ändra förekomsten av stress, utbrändhet, underbemanning, ekonomiska problem eller ständig oro och värk, ingår inte i Arbetsmiljöverkets uppgifter.

– Något helt annat måste till.

c) Vi måste ha en diskussion om hur vi vill ha det. Samtal med Arbetsköpare och Arbetsmiljöverk räcker inte till.

Vi måste diskutera om det inte är dags att ta saken i egna händer.

Även om det då uppstår en situation då vi bryter mot regler, lagar och avtal. Men vad är viktigast? Regler eller vårt liv och vår hälsa.

• Ett skyddsombud ska kunna stoppa arbetet, om allvarlig stress, ständig värk, oro och bekymmer förekommer, eller att arbetet är så tungt att vårdarbetare inte orkar jobba heltid.
• Vi beslut om skyddstopp från skyddsombudets sida, går personalen hem. Arbetsköparen, som har huvudansvaret, får då utföra jobbet själv, tills problemen är åtgärdade.

Precis som vid en lokal strejk, kommer samhällets lagar och domstolar att slå till. Hot om böter och avsked. Men återigen: Någon måste våga. Någon måste börja.

• Det är vårt liv det handlar om. Och vi har bara ett.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
info@24-7-varberg.se

Dela till vänner !