Folkrörelse

Folkrörelse för rättvisa, trygghet, demokrati och framtidstro

24:7 bygger på folkrörelsetanken. Vi är också registrerade för deltagande i valen.

Varför är det då viktigt att betona begreppet folkrörelse?
Ja, tänk lite på ordet till att börja med. Folkrörelse=folk i rörelse. Eller arbetarrörelse=arbetare i rörelse. Alltså när människor tillsammans sätter sig i rörelse för sina intressen.

1800-talets Sverige var ett stenhårt klassamhälle. Men i mitten av århundradet uppstår de stora folkrörelsernas tid. Nykterhetsrörelse, arbetarrörelse och frikyrkorörelse som delvis hade samma intressen. Det stora gemensamma intresset var att minska förtrycket mot folk i landet. Där enas man om kravet på rösträtt för befolkningen. Högern/överklassen bjöd stort motstånd mot demokratiseringen av Sverige och striderna blev också bitvis mycket hårda.

Arbetarrörelsen i dess olika delar tog snart ledningen i kampen för människovärde och demokrati. Det handlade om rätten till en skälig lön, rätten till 8 timmars arbetsdag, rätten till drägliga bostäder, rösträtt för hela befolkningen utan inskränkningar. Överklassen rasade mot allt detta och när det gäller rösträtten sa de rent ut att allmän rösträtt var pöbelvälde. Sådan var deras syn på vanligt folk.
Men demokratiseringen genomfördes och samhället blev en bättre plats för vanliga människor att leva i, jämfört med tiden innan. Mer rättvisa och mindre förtryck.

Dags att återuppliva folkrörelse för rättvisa, trygghet och demokrati.
De senaste 30 åren har samhället gått åt fel håll. Människorna har fått allt mindre att säga till om. Samhället styrs av eliten i dess olika former och vanliga människors åsikter och uppfattningar efterfrågas inte längre.
Elitens människor har blivit så vana vid detta att om folk skulle protestera mot något som är dåligt för dem, så är de så fräcka att de inte ens erkänner att det finns olika uppfattningar om vilka beslut som borde tas. Istället föreläser de för ”det okunniga folket”. Detta skapar allt större förtroendeklyftor i vårt samhälle.

Den ekonomiska politiken som drivs i vår land har inneburit att vår trygghet försvinner. Sedan början av 1990-talet har vi fått en permanent massarbetslöshet. Vi har fått stor bostadsbrist och mycket höga hyror. Hyresrätterna försvinner allt fortare och ersätts med bostadsrätter som kostar många miljoner att köpa. Kris i omsorgen där privatiseringarna och nedskärningarna har varit förödande för både brukare och personal. Våra arbetsplatser har blivit allt tystare. Rädslan för att förlora jobbet gör folk tysta, rädda och sjuka. Vi har fått en marknadsskola där kunskapsresulteten sjunker dramatiskt, där eleven och föräldrarna är kunder istället för medborgare, där läraren har reducerats till en slags coach istället för lärare.
Exemplen på denna samhällsförstörande utveckling är otaliga men vi nöjer oss med detta vi redan skrivit för vi är säkra på att du som läser detta förstår vad vi menar.

Genom att aktivera oss tillsammans stoppar vi denna utveckling
Kungen sa en gång i ett nyårstal att:
”det kommer inga stekta sparvar flygande i munnen på oss”.
Han har helt rätt i detta. Alltfler ser det ohållbara i samhällsförstörelsen och det vi nu behöver inse är att vi måste göra som våra far- och morföräldrar gjorde. Vi måste göra aktivt motstånd. Det gör vi inte genom att sitta kvar framför teven.
Därför räcker det inte med att starta ett parti som bara är inriktade på val och politiskt valda församlingar. Vi ska givetvis finnas där också men det viktigaste vi kan göra nu är att bygga motstånd i vardagen mot den galna marknadspolitiken. Det kan vi bara lyckas med om vi gör det tillsammans.

Vi är övertygade om att de flesta håller med oss. Nu ska vi bara göra det också, vi, du och alla andra.

Kom med oss i folkrörelsen 24:7.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
kontakt@24-7-sverige.se

Dela till vänner !