24:7 lägger budget för social rättvisa – ladda hem den.

Ladda hem budget för social rättvisa
EN KOMMUNBUDGET FÖR SOCIAL RÄTTVISA
Det är förmodligen det mest annorlunda budgetförslag som lagts fram i en kommun någonsin med kraftiga resursförändringar!
Vi flyttar hela 216 administrativa tjänster till kärnverksamheten!
• Socialnämnden får 83 miljoner mer i år i reda pengar! Plus omfördelning av tjänster från kontor till golv, 113,5 miljoner plus minskad kommunal upphandlingsram, 40 miljoner, ger sammanlagt 236,5 miljoner mer till kärnverksamheten inom socialförvaltningen!
• Vi tillsätter bland annat ytterligare 50 lärare.
• Ingen höjd skatt, inga lån och orörd soliditet!
Håll i hatten ni där uppe! En ny frisk politisk utmanare har anlänt.

Dela till vänner !