Undersköterskor organiserar sig

Varberg
Från vänster: Anna, Malin, Elisabeth och Annica, undersköterskor i trygghetsteam och BME-poolen natt, har blivit medlemmar i 24:7-Varberg.

”De fördärvar våra jobb och det senaste med att förstöra våra scheman var droppen. Vi kräver vettiga arbetsvillkor och trygghet för både personal och våra kunder. Vi känner att det räcker nu. Vi måste engagera oss. Vi måste bli många så att vi kan sätta stopp för den ständiga nedskärningshysterin. Det räcker nu”, säger våra nyaste medlemmar.

”Jag är mycket glad över detta. Det visar att alltfler människor får upp ögonen för oss i 24:7 och att de upplever att de har nytta av 24:7 som ett verktyg i striden för vettiga levnads- och arbetsvillkor, trygghet och demokrati”, säger Ingemar Ericsson, fackligt ansvarig i 24:7.

Dela till vänner !