Tillgänglig kommunikation en mänsklig rättighet

Den 30 mars 2007 undertecknade Sverige Konventionen om rättigheter för personer med funktions- nedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

”kommunikation” innefattar bl.a. språk, textning, punktskrift, taktil kommunikation, storstil, tillgängliga multimedier, kompletterande och alternativa former, medel och format för kommunikation baserade på textstöd, uppläst text, lättläst språk och mänskligt tal, samt tillgänglig informations- och kommunikationsteknik.

Nu har 24:7 installerat taluppläsning av text på hemsidan. För muspekaren över text eller markera text, så blir den uppläst.

Dela till vänner !