"Vi gör vad vi kan för att skapa opposition"

24:7 som bildades i Varberg under coronaåret, har sedan dess fått medlemmar, sympatisörer och avdelningar på cirka 20 orter i Sverige.

– Vi bildade 24:7 eftersom det inte finns någon opposition i varbergs kommunfullmäktige, säger Bengt Johansson, förstanamn på kommunala vallistan och ordförande för 24:7 Sverige.
– De partier som sitter där nu gnabbas om detaljer men är överens om färdriktningen. Ingen går till storms mot de konsekventa nedskärningarna, den svällande byråkratin, tillväxten av chefer och nya titlar. Pengaflödet från skatteskistan är stort till akademisk elit, värdegrundsprojekt, konsulter med mera, samtidigt som våra viktiga kärnverksamheter inom vård, skola och omsorg lika systematiskt dras med nedskärningar.

• Vad går 24:7 till val på i Varberg?

– Skär ner byråkratin, minska den kraftigt, halvera antalet chefer, skrota övervakningssystemen av personalen med digitala appar och anställ fler i dessa sektorer, konsultstopp, stoppa förtätningen och bygg billiga hyresrätter, avbolagisera Varbergs Bostads AB och starta en kommunal byggdivision med huvuduppgift att bygga billiga hyresrätter och renovera äldre bostadsbestånd. Avgiftsbefria kollektivtrafiken och utöka den så att människor kan använda den i sin vardag, det är en miljöreform men också en familjepolitisk reform eftersom familjen då kan göra sig av med den ena bilen. Stoppa den norske hotellkungen Stordalens 14 våningar höga hotell i hamnen. Vi vill också utöka de demokratiska möjligheterna för varbergarna. Folkomröstning i stora viktiga frågor, införa medborgarförslag och öppna nämndsammanträdena för allmänheten inklusive frågestund. Skrota partistödet. Vi tycker att politiska partier ska bekostas av medlemmar och sympatisörer. Anställ fler undersköterskor och lärare för de pengarna istället. Så bör kommunen också inrätta porrfilter i sina datorer.

• Det var många krav, är detta realistiskt?

– Vi är inte så naiva att vi tror att allt detta går att göra med en gång, säger Bengt Johansson och skrattar, men det behövs verkligen en opposition. När Vänsterpartiet och SD tar varandra i hand och tillsammans skär ner för våra pensionärer och våra barn, då får det vara nog.

• Vallistan innehåller hela 28 namn. Är ni nöjda med det?

– Personerna och deras yrken på vallistan speglar ganska väl den praktik vårt parti haft sedan vi startade. Vi är ingen rörelse som sitter och har tråkiga möten. Vi är aktiva ute i samhället och försöker engagera människor. Det är bara tillsammans vi kan vända den nyliberala nedskärningsskutan. Det är ingen tillfällighet att så många inom vård och omsorg sökt sig till oss. De ser en rörelse som strider för deras villkor och de ser att detta är ett verktyg de kan ha nytta av.

• Vågar du tippa hur det går i valet?

– Varberg har sedan förra valet hela 3% spärr för att komma in i fullmäktige. Normalt är ju att kommunerna har 2% men i Varberg vill eliten inte ha in opposition. ”Det blir så rörigt då”, som moderaten och kommunalrådet Lotta Stenkil sa i en intervju. Men vi har gott hopp om att lyckas, jag tror vi har stora chanser att bryta samförståndet i dagens fullmäktige.

Dela till vänner !