självständigt och fritt sverige

För ett fritt, självständigt och demokratiskt Sverige

Den svenska politiska eliten och den svenska överklassen har övergett nationen. Det duger inte för alla oss andra. Den svenska arbetande befolkningen har aldrig fått nånting gratis. Och det är inom ramen för nationen, alltså den avgränsning som Sverige utgör, som våra mor- och farföräldrar kunnat samla sig till strid för livsvillkoren och med gemensamma krafter, till överklassens förtrytelse och förfäran, skapat ett bättre Sverige, med gemensamt ägd och allmän välfärd som gett oss ett antal decennier av relativt stor trygghet och gott liv.

Och saken står på samma sätt idag. Vem ska försvara nationen och våra livsvillkor om inte vanligt arbetande folk? Överklassen har frånsagt sig ansvaret och de delar av medelklassen som tjänat på landets omvandling är mest intresserade av att fortsätta sina jobbkarriärer och lägenhetskarriärer.

Frågorna är ytterst allvarliga och ett folkets krisprogram måste fram som vi alla kan samlas kring, våra grundläggande gemensamma intressen, oavsett eventuella partisympatier. Ett program som i sin första del tar fasta på den akuta situationen. Det handlar då om att staten måste garantera försörjningen för människorna. Till exempel garanterad A-kassa utan bortre gräns. Att alla hyreshöjningar fryses. Att garantera boendet. Inga uppsägningar eller ekonomiska pålagor för de som inte klarar att betala hyran. Att banklån fryses. Förbjud bankerna att driva in lån från vanligt folk under den akuta krisens del. Och givetvis ska storbankerna förbjudas att dela ut miljarder i vinst. Dessa värden ska istället gå till att återuppbygga välfärden.

I nästa steg efter den akuta krisen måste slutsatser av 30 års ohejdad globaliserad nyliberalism dras. Sjukvård, skola och omsorg ska ske i gemensamt ägd regi, förbjud privata intressen inom dessa sfärer. Förstatliga bankerna. Återinför förmögenhetsskatt, värnskatt och fastighetsskatt som tar pengar från de rika hushållen. Stoppa arbetskraftsimporten och sätt de snart 500.000 öppet arbetslösa vi har i landet, i arbete.

Tryggheten i samhället kan bevisat inte överlämnas till ett privat kapital som löper amok och vars enda drivkraft är att tjäna pengar, även på andra människors nöd och utsatthet.

Ett annat oerhört centralt område är frågan om vår självförsörjning och beredskap. Detta har starkt samband med EU-inträdet. 1995 övergavs både produktionsmål och kravet på nationell försörjningsberedskap. Efter att den s.k. Beredskapsförordningen skrotades 2002 har ingen myndighet ett direkt ansvar för livsmedelsförsörjningen. Självförsörjningsgraden är låga 50 %, beroende av livsmedelsimport ökar fort. I slutet av 1880-talet stod jordbruk, skogsbruk och fiske för nästan 50% av BNP. År 2000 var siffran nere i 2% och 2007 katastrofala 0,5 %.

Nationens möjligheter till självförsörjning är farligt låg.
1983 fanns 39000 företag med mjölkkor. 2010 var siffran låga 4 302 st.
Redan för flera år sedan kunde vi läsa om hur en mjölkgård om dagen riskerade läggas ner. Utvecklingen var likartad för den inhemska grisnäringen.

Den nyliberala eran måste få ett slut.

I vår tids globaliserade nyliberala värld är det det arbetande folket som har mest att vinna på en sammanhållen och nationellt självständig nation eftersom det är inom vårt land det är möjligt att kämpa tillsammans för trygghet, arbete, rättvisa, demokrati och människovärde.

Alliansfritt i fred och neutralt i krig

Att Sverige varit alliansfritt i fred och neutralt i krig har tjänat vårt land och befolkning mycket bra. Inget är så kostsamt och smärtsamt som krig. Alliansfriheten och neutraliteten har hållit oss utanför två världskrig. 24:7 anser att detta har varit en bra politik för det svenska folket. I modern tid är det den svenska arbetarrörelsen som konsekvent arbetat för alliansfrihet och neutralitet. Den svenska överklassen däremot har inte intagit samma ståndpunkt. Under både första och andra världskriget var svensk överklass mycket tyskvänlig och hade gärna sett att Sverige ställde upp på tyskarnas sida. Det samlade motståndet från i första hand arbetarrörelsen satte stopp för det.

EU-anslutning och närmandet till NATO

Efter en otäck och mycket påkostad propagandakampanj från svensk överhet och svensk socialdemokrati 1994, lyckades de skrämma det svenska folket att rösta för en anslutning till EU. Detta har påverkat svenskt nationellt oberoende. Makt har lämnats över till EU. EU:s olika fördrag står över svensk lag. Till och med det svenska vänsterpartiet har svikit svensk självständighet och röstat för att ändra svensk grundlag, där det numera står att Sverige är en del av Europeiska Unionen.

Det svenska arbetande folket har allt att vinna på att lämna överklass- och stormaktsprojektet EU. EU:s grundläggande fördrag och regelverk, är med rätta betecknat som lagstadgad nyliberal högerpolitik. Ju mer makt som lämnas över till EU, desto svårare får vanligt folk att kämpa för jobb, social service, demokrati, strejkrätt och människovärde.

Den svenska överklassens ekonomiska intressen och vinstjakt har gjort att de så att säga lämnat nationen bakom sig. De har inget intresse längre av Sverige som nation. Det gäller också för delar av medelklassen, som tjänat på EU-medlemsskapet. Trenden är att de stora ekonomiska strömmarna går till storstadscentra medan resten av landet avfolkas, social service, nödvändig infrastruktur, jobb med mera, försvinner.

Med EU har vi fått den fria rörligheten. Det kan ju låta fritt och bra men är endast till för att kunna utnyttja arbetskraft där den för tillfället är som billigast. Med EU har Sverige fått en farlig lönedumpande arbetskraftsimport som tjänar till att ge överheten största möjliga vinster men i andra ändan ger det sänkta löner och ett alltmer förslummat arbetsliv. Dödsolyckorna i arbetslivet ökar också, inte minst inom byggsektorn.

Närmandet till NATO är bokstavligt livsfarligt för svensk befolkning och Sverige som nation. 24:7 anser att Sverige ska lämna det så kallade Värdlandsavtalet som undertecknats med NATO. Ett avtal som inte bara medför att NATO-trupper övar i Sverige, utan också att lager med militärt material byggs, där det högst troligt också lagras kärnvapen. Närmandet till den aggressiva krigsmaskinen NATO ökar riskerna för att Sverige blir indraget i konflikten mellan USA och Ryssland. Sverige ska istället stå alliansfritt och verka för avspänning i vår omvärld. Sverige ska lämna EU.

Viktiga krav

• Sverige ska lämna EU och stå alliansfritt.

• Sverige ska säga upp och lämna Värdlandsavtalet med NATO.

• Sverige ska återuppbygga ett invasionsförsvar.

• Återinför allmän värnplikt, nu för både män och kvinnor.

• Återskapa svensk nationell självförsörjning gällande livsmedel, drivmedel, medicintillverkning, medicinsk utrustning och vaccin.

• Återindustrialisera Sverige med modern teknik. Sverige kan inte som nation utvecklas och försörja en befolkning utan en egen industri.

• Svensk inrikespolitik ska inriktas på att hela Sverige ska leva.

• Stopp för arbetskraftsimport, även från EU-länder, så länge landet har stor arbetslöshet.

• Förbjud utländskt majoritetsägande av svensk industri, välfärdssektor, bostäder och svenska naturtillgångar.

• Sverige ska verka för avspänning i världen och försvara de små nationernas rätt till självbestämmande.

• Återupprätta svensk tull- och gränskontroll. Inte för att ”stänga Sverige” utan för att i första hand stoppa inflödet av vapen och narkotika och kriminella ligor/nätverk.

• Idrott på landslagsnivå ska sändas på SVT-kanaler, fria för alla i Sverige att titta på utan avgift.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
info@24-7-varberg.se

Dela till vänner !