Bengt Johansson, ordf 24:7 svarar S i Varberg

I Varberg pågår en diskussion i Hallands Nyheter mellan 24:7 och socialdemokraterna om bostadspolitiken. Tyvärr har 24:7´s slutsvar inte blivit publicerat. Men här kommer det.
 
Socialdemokraterna i Varberg tycks anse att S i bland annat Göteborg och Jönköping driver en äventyrspolitik som medför slöseri av skattemedel och dålig personalpolitik som inte lockar kompetenta medarbetare inom bristyrken.
 
2019 röstade S i Göteborg för att bilda kommunalt byggbolag, liksom S i Jönköping något tidigare. Hur har era partikamrater på dessa orter reagerat på er kritik? Uppenbarligen tycker ni att de är ute och cyklar när de ser kommunala byggbolag som en dellösning för att få fart på byggandet av hyresrätter med lägre hyror.
 
Det handlar om att välja väg
 
Aktiebolagsvägen/frisläppt marknad inom bostäder är prövad länge nu, med förfärande resultat för hyresrätten och billiga hyror. Utförsäljningar av kommunalt bostadsbestånd, hyreshöjningar och hysterisk förtätning har stått som spön i backen med er politik. Det har gjort samhället fattigare och demokratin får stå tillbaka. Det gäller för samhället att återta kontrollen över bostadsbyggandet och steg för steg återinföra en planerad social bostadspolitik. Det kan vi göra med gemensamt ägda lösningar och mer demokrati.
Det jag beskriver är ju en tidigare traditionell socialdemokratisk politik men S i Varberg har fastnat i marknadslösningarnas förlovade land.
 
När det gäller byråkratin är det väl inte okänt för er att styrsystemet NPM-New Public Management har inneburit kraftig tillväxt av administration och dyr kontroll, samtidigt som kärnverksamheterna får dras med nedskärningar.
 
Vi vänder oss inte mot de människor som jobbar där men vi anser att byråkratin måste minskas, drastiskt, och att pengarna ska gå till vård, omsorg, skola med mera, alltså till våra viktiga kärnverksamheter. Er uppfattning är tydlig och med våra svar kan medborgarna enklare ta ställning till vilken väg vårt samhälle bör gå. Mer frisläppt marknad och byråkrati och därmed ännu mindre demokrati som ni står för, eller trygghet, mer demokrati och pengarna till kärnverksamheterna.

Dela till vänner !