Ryssland ut ur Ukraina
Nej till krig - Ja till fred

Rysslands angrepp mot Ukraina bryter mot FN-stadgan, folkrätten och principen om nationernas självbestämmande.

Sedan åtminstone tidigt 1990-tal är principerna om folkrätten och nationernas självbestämmande alltmer hotade. Exempel på detta är anfallet på det forna Jugoslavien, erkännandet av Kosovo-trots FN-resolution, anfallet på Libyen som slet sönder hela statsbildningen och har orsakat enorma flyktingströmmar, döda och mänskligt lidande.
Och nu är det stormakten Ryssland som tar sig samma olagliga rätt, den starkes rätt.

Som alltid är det den vanliga befolkningen som får betala priset. Befolkningar som bombas, fryser, svälter och sönerna dödas i krigsmakters tjänst.

24:7 anser att principerna om folkrätten och nationernas självbestämmande ska följas och återupprättas som ledstjärna för det internationella samfundet.
Detta är centralt och extra viktigt för mindre nationer i vår värld.

För Sveriges del innebär detta att återgå till den bernadottska utrikes- och säkerhetspolitiken, som har tjänat vårt land väl. Den har hållit Sverige utanför stormakters konflikter och krig sedan tidigt 1800-tal.
24:7 ansluter därför sig till principerna att Sverige ska vara alliansfritt i fred och neutralt i krig.

24:7 konstaterar att staten, den politiska och ekonomiska eliten har abdikerat från varje form av säkerhetstänkande och krisberedskap för vårt land.

Den väg den politiska och ekonomiska eliten i Sverige har praktiserat sedan tidigt 1990-tal är farlig för vår nation och för det arbetande folket.
Närmandet till NATO genom bland annat Partnerskap för fred 1994, och värdlandsavtalet med NATO 2014, åsidosätter principen om alliansfrihet och i kombination med EU-medlemsskapet beskär detta Sveriges möjligheter att föra en självständig utrikes- och säkerhetspolitik som gagnar den svenska befolkningen.

Sveriges invasionsförvar som syftade till att vara såpass starkt att angriparen skulle anse priset för högt, har monterats ner och ersatts av insatsstyrkor som inte är anpassade att kunna försvara svensk mark.

Vi kritiserar starkt den politiska och ekonomiska eliten för den totala avveckling av vårt försvar, vårt civilförsvar, livsmedels- och medicinsk beredskap.

Våra 690 000 ton högvärdiga, ständigt uppdaterade, livsmedel fanns i ett finmaskigt nät av förråd i hela landet, men såldes ut 2002 för ca 1:80 kr kilot.

Bergrum fanns med olja för ett år. Mediciner, sjukvårdsmateriel, kläder, maskiner, verktyg, reservdelar likaså. Dolda förrådsbyar med mediciner som lades ner i samband med apoteksreformen. Världens modernaste krigssjukvård, krigsplacerad personal och kapacitet för 1000 operationer per dag. 35 fältsjukhus i armén, 15 marina stridssjukhus, 6 operationssalar och intensivvårdsavdelning med 18 respiratorer per sjukhus. Allt nedpackat, mobilt i uppblåsbara plasttält med egen elförsörjning och värme. Sverige var världsledande inom katastrofmedicinsk utbildning.

Istället har vi fått en situation där den svenska självförsörjningsgraden endast är 50 procent. I praktiken innebär det att om Sverige i ett spänt läge blir avskuret, är hyllorna i landets livsmedelsbutiker tomma redan efter cirka 10 dagar. Denna situation är inte acceptabel.

24:7 kräver:
• Ryssland ut ur Ukraina.
• Nej till krig – ja till fred och principerna om folkrätt och nationell suveränitet

För Sveriges del kräver vi:
• Alliansfrihet i fred, neutralitet i krig
• Sverige ska lämna partnerskap för fred och värdlandsavtalet
• Sverige ska lämna EU
• Sverige ska återuppbygga svensk invasionsförsvar och allmän värnplikt
• En snabb, effektiv och kraftfull återuppbyggnad av det svenska civilförsvaret
• En stark central krisorganisation med ordentliga befogenheter och mandat
• Se livsmedelsproduktionen som en del av det svenska totalförsvaret.
• Inhemsk produktion av drivmedel för fungerande distribution i kris
• Beredskap i alla Sveriges kommuner och regioner av livsmedel, energi, drivmedel samt för medicinska behov.

Dela till vänner !