rättvis bostadspolitik

Ska ungarna bo i tält eller måste de investera flera miljoner för att få ett hål i väggen att bo i?

Den svenska bostadsmarknaden har nu under ett antal decennier bytt skepnad. Från att det centrala varit en nationell bostadspolitik som syftat till att ge den breda befolkningen bra och relativt billigt boende, till en bostadsmarknad. Med bostadsmarknad menar vi att byggherrar och banker styr utvecklingen.

Dessa krafter har inget socialt uppdrag, de har ett enda uppdrag och det är att ägare, finansiärer och aktieägare ska tjäna maximalt med pengar. Och då har den sociala dimensionen, nämligen den mänskliga rättigheten till en bra och billig bostad, gått förlorad. Har vi täckning för dessa påståenden? Ja, hör bara vad fd nationalekonomen och riksdagsledamoten för moderaterna, Anne-Marie Pålsson säger:
”Aktiebolagslagen tvingar ett företags ledning att välja lönsam produktion och lönsamma kunder.
”Således krockar aktiebolagens vinstmål med välfärdsstatens principer.”

Idag har vi i Sverige en skriande bostadsbrist. Under lång tid har den sk Allmännyttan monterats ner. Politiska beslut har förändrat uppdraget att förse kommuninvånarna med bra bostäder efter behov, till att vara vinstdrivande. Byggandet av bostadsrätter har gällt länge, utförsäljning av Allmännyttan ökar och alltfler ungdomar tvingas bo kvar hos föräldrarna. De kan inte starta sina vuxenliv. Idag ökar byggandet av hyresrätter men då till priser som vanligt folk inte har råd med.

Denna utveckling är mycket negativ. Förtätning och så kallad renovräkning puttar bort folk med vanliga plånböcker. Detta kallas för bostadssegregation, alltså att folk med vanliga inkomster tvingas bo allt sämre. De gamla bostadsområdena i miljonprogrammet rustas inte upp. Resultaten är allt fattigare områden med låg standard, stora besvär i skolorna med mera.

Bostadsmarknaden är ett tydligt exempel på ett Sverige med allt större klassklyftor, ett Sverige som med raska steg backar tillbaka till början av 1900-talet igen. En tid av enorma klyftor och motsättningar i vårt samhälle.

24:7 motsätter sig denna utveckling. Sverige behöver återigen ett miljonprogram, där syftet är att bygga bort bostadsbristen. Det är bra och billiga hyresrätter som i första hand behövs.

Alla ska kunna leva och bo bra i vårt Sverige!

Viktiga krav

Återupprätta en
social bostadspolitik

Investera i en upprustning av äldre bostadsbestånd av hyresrätter, särskilt bostäderna i miljonprogrammet.

• Staten ska inrätta en bostadsinvesteringsfond för att genomföra upprustning och nybyggnation. Lånen ska vara långsiktiga. Endast då kan rimliga hyror garanteras.

• Förbjud utländska intressen att äga svenskt bostadsbestånd.

• Hyran ska inte vara större än 25 procent av inkomsterna per hushåll

Återupprätta Allmännyttan

• Allmännyttan ska ha huvuduppdraget att förse kommuninvånarna med bra och billiga hyresrätter.

• De kommunala bostadsbolagen ska inte vara vinstdrivande aktiebolag. Ombilda till kommunala verk. Så ökar vi den demokratiska kontrollen.

• Bort med regelverk som tvingar de kommunala bostadsbolagen att gå med vinst. Överskott ska istället återinvesteras i reparationsfonder, sänkta hyror med mera.

• Starta kommunala byggavdelningar. Då kan vi bygga för behoven, med demokratisk kontroll, med svenska löner och villkor vilket motverkar utländsk lönedumpning. Och eventuell vinst tillfaller den kommunala skattekistan.

• Hyresgästerna skall vara representerade i de kommunala bostadsbolagens styrelser.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
info@24-7-varberg.se

Dela till vänner !