Nu behövs 24:7´s bygg- och bostadspolitik

Hasse Lundqvist har jobbat hårt hela livet. Från ströjobb via många år inom metallindustrin där han också var omtyckt huvudskyddsombud, till den grafiska industrin. Idag är han pensionerad, bor i Varberg och sitter för 24:7 i valnämnden.

– Jag har alltid slagits för rättvisa villkor, säger Hasse. Det måste finnas social rättvisa i samhället, trygga jobb och en trygg och bra uppväxt för våra barn. Idag skenar orättvisorna. Sverige utmärker sig oerhört negativt. Vi är det land där de ekonomiska klyftorna ökat mest och det är bara Mexico som har fler sprängningar och bomber. Det är ju inte klokt, eller hur? Inte med tanke på hur vårt land såg ut för bara 30 år sedan. Allt var så klart inte bra då heller men det vi fått nu är ju som en annan planet, grymtar Hasse.

Vi skulle ju prata lite bostadspolitik och ekonomi. Vad tycker du om dagens läge?
– Tja sedan avregleringarna som började på 90-talet har bostadsbristen kommit tillbaka. Allmännyttan har gått sönder. Bristen på hyresrätter med normala hyror ökar, ja bristen på hyresrätter överhuvudtaget är ju jättestor..

• Vad kommer det sig tror du?
– Tja det korta svaret är att den rika eliten i vårt land har beställt avreglering för att de tjänar pengar på det. Och elitpolitikerna har utfört beställningen.

• Hur menar du, rent konkret?
– Jo genom att avreglera bostadsmarknaden har man ju skapat en annan sorts marknad istället. En där privata byggherrar, bostadsägare tillsammans med finanskapitalet har kunnat tjäna enorma pengar. Och ett av verktygen har varit att strypa produktionen av billiga hyresrätter. På det viset har ju efterfrågan på hyresrätter stigit och då har de kunnat kraftigt höja hyrorna. Till det kommer lyxrenoveringar, kallas ofta för renovräkningar, där de boende får så kraftiga höjningar på hyran att de helt enkelt måste flytta.
Samtidigt tvingas ju de kommunala bostadsbolagen, som idag oftast är aktiebolag, att gå med så stor vinst som möjligt.
Boendet har blivit en enorm vinstaffär istället för att tillfredsställa ett behov ute i samhället.

• Vad ska man göra åt det då?
– Det är ingen tvekan om att det behövs en statlig behovsstyrd social bostadspolitik men vi i 24:7 hävdar också att det finns verktyg man kan använda ute i kommunerna.

• Berätta mer
– Vi gick ju till val på att göra om Varbergs Bostads AB från aktiebolag till kommunal stiftelse. På det viset kan man undvika det lagstadgade vinstkravet. Och dessutom vill vi skapa en kommunal, eller möjligen en regional byggdivision vars främsta uppgift skulle vara att bygga hyresrätter med överkomliga hyror för vanligt folk.

• Är det verkligen realistiskt?
– Tja, tycker du att den situation vi har nu är realistiskt? För vem eller vilka har den nyliberala avregleringspolitiken varit realistiskt? Det är ju bara den ekonomiska eliten i landet som tjänat på det. Dessutom stannar byggsektorn av nu. Man bedömer att 1400 byggföretag kommer att gå i konkurs snart. I Varberg stoppar byggandet upp, särskilt när det gäller hyresrätter. Dessutom begärde bostadsbolaget i Varberg hela 6,6 procents hyreshöjning för 2023.

• Det var väldigt mycket. Vad hände?
– Vi i 24:7 är det enda parti som gått emot detta. I mars lade vi en motion i fullmäktige som krävde frysta hyror för 2023. Som ett andningshål för vanligt folk som under flera år drabbats hårt av höjda priser på el, hyror, drivmedel, el osv.
Men vi fick stryk med 59-2. Samtliga partier, från V till SD är FÖR kraftigt höjda hyror.

• På vilket sätt skulle det bli bättre med ett kommunalt eller regionalt byggbolag?
– För det första får vi demokratisk kontroll över bolaget. För det andra får vi en bättre och mer demokratisk kontroll över stadsplaneringen. Vi kan helt enkelt bestämma att vi t ex ska bygga hyresrätter, att vi inte ska förtäta staden osv. Och med långa lån för byggandet samt uteblivet vinstkrav, kan vi få ner hyrorna en bra bit.

• Det är ju budgetarbete ute i kommunerna nu, inför nästa år. Kommer denna byggpolitik att märkas i 24:7´s budget?
– Ja, vi säger stopp för skrytbyggena. Vi säger nej till den planerade rikemansstadsdelen Västerport i hamnen, med egen båthamn samtidigt som varbergarna blev av med Danmarksförjan. Vi säger stopp för den inflyttningsplan som gäller nu där varbergseliten tänker sig att öka befolkningen med 19000 människor på väldigt kort tid. På det viset behövs inte alla storstilade och dyra utbyggnadsplaner gällande skolor, förskolor osv.
Med vår byggpolitik, billiga hyresrätter, kan vi istället fokusera på att få fler undersköterskor och annan omsorgspersonal att flytta hit. Det ger mervärde på riktigt i kommunen, det ger fler riktiga jobb, det ger trygga barn i skola och förskola och det ger trygghet åt de äldre som jobbat och betalat skatt hela livet. De har rätt att få en tryggad ålderdom. Vi lägger en budget som skyddar kärnverksamheterna men tar pengar från administration, höga chefer, galna byråkratprojekt med mer. Där finns det mycket pengar att hämta, avslutar Hasse som nu ska sätta sig i bilen och åka hem till sin 92-åriga pappa med en kasse mat.

Dela till vänner !