210326 – Nej till IBN Rushd

Bra att IBN RUSHD blir av med skattestödet

Den politiska majoriteten i Göteborg har beslutat dra in allt ekonomiskt stöd till det islamistiska ”studieförbundet” IBN Rushd.

24:7 välkomnar detta beslut. Det var inte en dag för tidigt. Tvärtom borde denna organisation aldrig fått en krona i stöd för sitt arbete att förstöra den svenska demokratin.

Det islamistiska Studieförbundet Ibn Rushd har sedan 2005 tagit emot statsanslag som sammanlagt överstiger en kvarts miljard kronor.

Trots detta enorma pengaflöde i segregationens tjänst har
har Ibn Rushd anmält Sverige till FN och hävdat att kampen mot hedersförtryck är islamofobi. Förbundet har också en tydlig ideologisk och organisatorisk koppling till det extremistiska Muslimska Brödraskapet.

Enbart det faktum att ”studieförbundet” anmält Sverige för islamofobi, visar hur långt borta från normala svenska demokratiska värderingar de ligger. Här handlar det om att driva en konsekvent linje för att implementera Islam och sharialagar i det svenska samhället. Det handlar om att avskilja de invandrade människorna från i första hand MENA-länderna, från det svenska majoritetssamhället. Tvärt emot en nödvändig fungerande integration.

Olof Palme kallade folkbildningen för ”demokratins vapensmedja”. Det instämmer vi i. I denna vapensmedja frodas i Sverige sedan mycket länge allt från studiecirklar i knyppling till kurser om litteratur, demokrati, föreningskunskap, idrott med mera.

Sverige har under lång tid varit unikt med sitt rika föreningsliv. I föreningslivet möts människor från olika delar av samhället och samhällsstegen. Man förenas i det huvudintresse föreningen har. På det viset har också föreningslivet en demokratisk men också integrerande roll att fylla. Föreningslivet bjuder våra invandrare utmärkta plattformar att komma in i det svenska samhället, ta till sig svensk kultur och demokrati, bli svenskar.

Detta är mycket långt ifrån den verksamhet som bedrivs hos IBN Rushd. Faktum är att verksamheten hos IBN Rushd på alla sätt motverkar integration, jämställdhet och demokrati. Med sin konsekventa islamism lärs könssegregation ut som något normalt. Att kvinnor är mindre värda än män och ska skyla sig, hålla tyst och stanna hemma.

Bland studieförbundets medlemsföreningar och samarbetspartners i Göteborg hittar vi den salafistiska moskén vid Bellevue, den islamistiska föreningen Göteborg Diyanet vars moské går i Erdogans ledband och organiserar de turkiska nationalistiska dagarna varje år. Andra samarbetsparter och medlemsorganisationer propagerar för lägre arvsrätt för kvinnor, parallella juridiska regelverk för muslimer i Sverige, att judar är ”smutsiga mikrober” som ska ”slaktas och utrotas”.

Vi är övertygade om att Olof Palme inte avsåg den här typen av djupt odemokratiska mörkerorganisationer när han talade om folkbildningens fördelar.

Nu har alltså en politisk majoritet i Göteborg tagit beslutet att dra in allt ekonomiskt stöd till IBN Rushd. Det är ett mycket bra beslut och en tydlig markering.

Skandal av stora mått är det däremot att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och FI röstade emot beslutet. Även de argumenterar för att de indragna pengarna är ett utslag av islamofobi.

Vi vet ju att islamister länge infiltrerat politiska partier. Vi minns de miljöpartister som vägrade ta kvinnor i hand. Vi vet att infiltrationen i partierna har till syfte att påverka lagstiftning och civilsamhälle i islamistisk riktning, med slutmålet att sharialagar ska bakas in i svensk lagstiftning.

Är de så rädda i dessa partier att tappa röster? För vi vet också att de islamistiska organisationerna köpt sig inflytande genom att utlova stora röstetal till det/de partier som stödjer dem. Bara sättet att skaffa sig inflytande vittnar ju om att de inte ger ett vitten för svensk demokrati där grunden är en person, en röst.

Det är arbetarrörelsen i bred mening som i vårt land lett kampen för demokratin, för rösträtten, för föreningsfriheten, för trygghet i vardagen och på jobben, för jämställdhet och lika lön för lika arbete. Att partier som kallar sig vänster tycks ha tappat bort historien är oförlåtligt och ett hot mot vanligt folk i vårt land.

Denna vägran att mota bort odemokratiska krafter, rena mörkerkrafter med hårda uppfattningar från ett svunnet 600-tal är en av de grundläggande orsakerna till att högerpartier som SD kunnat stjäla dessa frågor och gjort dem till sina. Sveket mot det arbetande svenska folket från den så kallade vänstern är oerhört stort.

Att bekämpa religion och ovetenskapligt mörker har varit ett adelsmärke för den tidigare arbetarrörelsen. Den kampen hänger ihop med kampen för demokratin och sociala rättigheter för vanligt arbetande folk.

I våra dagar tar vi i 24:7 upp den handsken igen. Bekämpa det religiösa medeltidsmörkret. Vi behöver komma tillrätta med den enorma segregation och fattigdom som präglat Sverige de senaste tjugo åren. Kombinationen av för stor invandring och en fanatiskt marknadsliberal högerpolitik slår sönder vårt land och förstör vår trygghet och välfärd, som vi slitit ihop till genom vårt arbete. Det kan vi aldrig acceptera.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
info@24-7-varberg.se

Dela till vänner !