Protester mot kommunens schemaändringar

Mycket lyckat protestmöte som Trygghetsteamet kallat till i Varberg måndagen den 7 februari
Ett 50-tal undersköterskor slöt upp utanför Varberg Direkt måndagen den 7 februari för att protestera mot försämrade arbetstider. Två lokaltidningar var på plats och intervjuade.

Det nya avtalet den 1/4 innebär sänkt heltidsmått för nattpersonal. Tanken var då att en natt skulle tas bort i månaden.

Men nu sabbar förvaltningen avtalet genom att korta varje arbetspass istället. Och försämrar därmed arbetstiderna även för dag- och kvällspersonal.

Ett förslag till protestlista har lämnats av Ingemar Ericsson, fackligt ansvarig i 24:7 och med största sannolikhet startar protestlistan redan tisdagen den 8 februari.

Det är så här det ska se ut! Att vi gör saker tillsammans, att vi bygger folkrörelser, folk i rörelse. Ju fler vi blir, desto svårare är det för elitpolitikerna och byråkraterna att få igenom försämringar och nedskärningar.

Medlemmar från 24:7 deltog på mötet och efter mötet kom flera undersköterskor fram till oss och ville bli medlemmar i 24:7. Under hela veckan som gått har 24:7 i Varberg fått fem nya medlemmar. Alla kvinnor inom omsorg och räddningstjänst. Det är uppenbart så att de ser 24:7 som ett nyttigt verktyg för sina intressen.

För i år är det val och frågan om trygghet och demokrati gäller på alla områden:
• på våra arbetsplatser,
• i våra bostadsområden och i stan som helhet.

24:7 i Varberg går till val på:
• Demokrati ska gälla – inte elitstyre.
• Skrota NPM-New Public Management
• Halvera antalet chefer och minska byråkratin – resurserna ska gå till våra viktiga kärnverksamheter i kommunen.
• Avbolagisera vårt kommunala bostadsbolag och starta en kommunal byggdivision. Då kan vi både bygga, äga och förvalta bostadsbeståndet och bygga bort bostadskön.

Dela till vänner !