jämställdhet

Jämställdhet

Jämfört med många andra länder lever kvinnor och män i Sverige relativt jämställt. Kvinnor har samma rätt som män att arbeta, engagera sig politiskt och röra sig fritt i samhället. Vi har gemensamt finansierad barn- och äldreomsorg och alla former av sexuellt våld är förbjudet. Vi kan välja själva när vi skaffar barn och hur många.

Ändå vet många kvinnor av erfarenhet att lika rättigheter på pappret sällan betyder lika möjligheter i praktiken. Kvinnodominerade yrken inom vård, omsorg, service och handel är lågbetalda och arbetsmiljön gör oss sjuka.

Den faktiska medelinkomsten för kvinnor i LO-yrken är drygt 21000 kronor i månaden. Skulle du säga att det är tillräckligt för att vara självständig? Är det tillräckligt för att försörja barn eller lämna en dålig relation?

De låga inkomsterna beror delvis på att kvinnor ofta hamnar i den så kallade deltidsfällan. I vissa kvinnoyrken är det svårt att få heltidsjobb. I andra kvinnoyrken är det svårt att orka med ett heltidsarbete eftersom jobbet sliter både fysiskt och mentalt.

Samtidigt har många kvinnor fortfarande det övergripande ansvaret för hem och barn. Vi är många som upplever att arbetsdagen fortsätter, fast utan lön, när vi kommer hem. Pressen på kvinnor ökar när både barnomsorg och äldreomsorg bantas ner. Vi vill hämta lite tidigare på förskolan när barngrupperna blir stora, och våra åldrande föräldrar behöver mer hjälp av oss när det är svårare att få hemtjänst.

Överlag drabbas kvinnor hårdare när gemensamma lösningar i samhället ersätts av individuella. Ett bra exempel är bostadsmarknaden där priserna och hyror skenar samtidigt som det byggs för lite. Detta är såklart ett problem för alla människor med låga inkomster som får mindre över att leva för varje månad när hyran är betald. Men för kvinnor som lever med våldsamma män blir bostadsbristen direkt livsfarlig. Hur ska hon kunna lämna om hon inte har någonstans att ta vägen? Visst behöver de skyddade boendena bli fler, men för att kvinnor ska bli självständiga på riktigt måste det också finnas vanliga billiga lägenheter att hyra.

Hur är det då med kvinnors möjlighet att röra sig fritt i samhället? Enligt Brottsförebyggande rådet känner sig 38 procent av kvinnorna otrygga, eller undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt eget bostadsområde. Känslan av otrygghet har ökat de senaste åren och är störst bland unga kvinnor. Vad är det för fel i samhällsbygget när kvinnor offrar sin frihet för att kunna känna sig trygga? Vad händer med jämställdheten och demokratin när vi inte längre känner tillit till varandra i offentligheten?

Med stor invandring och ökande segregation har vi också en växande grupp kvinnor i Sverige som i praktiken saknar rätten att röra sig fritt utanför hemmet på grund av hedersnormer. Tonåringar och unga vuxna som inte kan delta i aktiviteter, träffa vänner, välja partner och jobb eller klä sig som de vill.

För många kvinnor är medborgerliga rättigheter bara tomma ord och för att alla ska ha samma möjlighet till ett självständigt liv krävs målmedvetet informations- och integrationsarbete, samt hårda straff för alla som utövar kontroll och våld i hederns namn.

Ett samhällsbygge som är bra för kvinnor utgår ifrån vad en ensamstående arbetande mamma behöver. Det vill säga högre löner i vård, omsorg, service och handel. Satsningar på att förebygga ohälsa på jobbet. Kortare arbetsdagar med bibehållen lön. Mindre grupper i barnomsorgen och utökad hemtjänst. Billiga hyresrätter.

När vi har tryggheten i att kunna försörja oss själva och vet att barnen har det bra, får vi också kraften att ta jämställdheten till nästa nivå. Vad skulle du engagera dig för?

Viktiga krav

• Lika lön för lika arbete oavsett kön, etnicitet, religiös och politisk tillhörighet.

• Höjda löner i offentligt finansierade och kvinnodominerade verksamheter.

• Skapa ett pensionssystem som inte massproducerar fattigpensionärer. Kvinnor ska inte straffas för att de tar ansvar för hem och barn.

• Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Eftersom många kvinnor jobbar deltid skulle kortare arbetstid ge ett rejält påslag i lönekuvertet.

• Ett rejält lyft av arbetsmiljön i offentligt finansierade verksamheter. Kvinnor ska inte behöva jobba sig sjuka!

• Ta pengarna från rut-avdraget och lägg dem på en hemtjänst där behoven får styra.

• Fler kollektiva lösningar i vardagen! Omvandla Foodora-buden till kommunala leverantörer av billig och bra kvällsmat till alla småbarnsfamiljer.

• Vi bestämmer när och hur många! Tillgång till preventivmedel och fria aborter är ett av jämställdhetens fundament. Alla religiösa angrepp mot våra reproduktiva rättigheter måste slås tillbaka.

• Vi bestämmer när, hur och med vem! Lär pojkar att respektera ett nej utan sura miner. Mer resurser till de poliser som utreder sexualbrott.

• Bygg billiga hyresrätter! En egen bostad ska vara en rättighet, inte en lyxvara.

• Nej till inkvotering till arbeten på grund av kön, etnicitet, religiös, politisk och sexuell tillhörighet och läggning.

• Inga religiösa klädkoder i skola, svenska instutioner och arbetsliv. Neutrala, opartiska och demokratiska möten är viktiga för rättssäkerheten i samhället.

• Förbjud surrogatmödraskap.
 
 
 
 

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
info@24-7-varberg.se

Dela till vänner !