201228 / Försvara demokratin och yttrandefriheten

2020-12-28
Försvara demokratin och yttrandefriheten

För några dagar sedan stängde Youtube ner kanalen Swebb-TV. En kanal som har tiotusentals tittare.

Likaså har flera intervjuer gjorda av kanalen Hur mår Sverige som drivs av läkaren Nils Littorin blivit bortplockade. Intervjuerna har handlat om covidkrisen och en av de intervjuade är läkare i Stockholm, som just nu jobbar med covidpatienter.

Oss veterligt har varken Nils Littorin eller Swebb-teve gjort sig skyldiga till några lagbrott i sina sändningar.

24:7 ser mycket allvarligt på det faktum att stora multinationella bolag har makten att begränsa svenska medborgares yttrandefrihet så som den uttrycks i Yttrandefrihetsgrundlagen.

Den tekniska utvecklingen har gett oss sociala medier. Youtube är ingen tidning, ingen utgivare. Youtube är en plattform som möjliggör digitalt utgivande av tidningar, program, åsikter, yttranden osv.
Deras storlek ger dem unika möjligheter att styra innehåll och opinionsbildning.

Youtube, Facebook, twitter och andra plattformar är privatägda. Genom att hävda äganderätten plockar de av olika skäl bort material som de inte känner sig tillfreds med. Anledningarna kan vara såväl politiska som ekonomiska. Vinsten och ”varumärket” kommer först.

De två nu aktuella fallen av nedstängning och bortplockande av intervjuer visar tydligt att demokratiskt beslutade lagar, som svensk yttrandefrihetsgrundlag, inte gäller.

Detta är oacceptabelt. Svensk lag, yttrandefrihet och demokrati ska gälla i Sverige och omfatta alla svenska medborgare.

24:7 kräver av regeringen att den agerar. Regeringen måste hävda svensk yttrandefrihet. Om dessa medie-jättar struntar i svensk lag, måste riksdagen stifta lagar som gör det möjligt att straffa dessa företag.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
info@24-7-varberg.se

Dela till vänner !