demokrati på jobbet och i samhället

Om demokrati

Vi är vanliga människor vi undersköterskor, vaktmästare, rörmokare, elektriker, snickare, barnskötare, kontorister, lärare och alla andra som arbetar inom LO-yrken eller offentlig sektor.

Vi är vanliga därför att vi är de många och för att det är vi som skapar samhällets välstånd med vårt arbete. Ändå har vi väldigt liten möjlighet att förändra och påverka på våra jobb eller i samhället.

Istället är det de lite mer ovanliga människorna som bestämmer över vår tillvaro. De är ovanliga för att de är de få, för att de administrerar och fattar besluten och för att de befinner sig långt borta från det arbete som skapar samhällets rikedomar.

Är det så här vi vill ha det? Är detta det bästa sättet att organisera samhället? Är detta demokrati?

Nej säger vi i 24:7. Vi vill istället hävda det motsatta: att majoriteten ska äga och bestämma, inte minoriteten.

För tänk så annorlunda allt hade kunnat vara. Om vi på golvet, vi som utför arbetet som skapar samhället alla rikedomar, också hade varit de som bestämmer och beslutar.

Hur hade det då känts att åka till jobbet på morgonen? Hade klumpen i magen försvunnit, hade stressen avtagit och hade den där känslan av maktlöshet upphört?

Samarbete, vår gemensamma skaparkraft, kreativitet och glädje. Ska inte den få blomma ut med full kraft?

Vi har bara ett liv. Varför ska vi då inte få äga det?

24:7 arbetar dagligen för att bryta ner hierarkier och maktstrukturer med målet att ersätta sociala och ekonomiska orättvisor med demokrati och gemensamt ägande.

Demokrati på jobbet

• Nej till individuella löner, lika lön för lika arbete.
• Inga bemanningsföretag, timvikarier eller visstidsanställningar. Bara fasta tjänster.
• Inga undantag i turordningsreglerna i LAS.
• Fri lokal strejkrätt.
• Administrationen väljs och är underställd arbetsgruppen.
• Skyddsombudet bestämmer och stänger alla jobb som skapar ohälsa.

Demokrati i facket

• Avtalet och bud ut på medlemsomröstning innan de läggs eller skrivs på.
• Alla anställda ombudsmän ska ha samma lön och gå på samma avtal som dem de företräder.
• Vid varje förhandling ska medlemmarna vara mobiliserade.

Demokrati i samhället

• Alla politiker ska ha en genomsnittlig lön samma som för undersköterskor.
• Politiker kan genom misstroendeomröstningar bytas ut under mandatperioderna.
• Bort med partistödet.
• Inga spärrar i kommunal- region- och riksdagsval.
• Folkomröstningar i alla viktiga frågor.

Till politik A-Ö

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
kontakt@24-7-sverige.se

Dela till vänner !