Livsmedelsförsörjningen i landet är i fara

Artikeln ingår i en serie artiklar om svensk beredskap och självförsörjning.
Artikelförfattare: Gunnar Lyckhage, ordförande för 24:7 i Stockholm, sakkunnig i offentlig upphandling och Bengt Johansson, ordförande för Folkrörelsen 24:7 i Sverige.

 

Bygg upp livsmedelsförsörjningen i kommunerna NU!

Pandemin och det pågående kriget i Ukraina visar att detta inte kan vänta utan behöver göras NU!

Staten har lagt ner all beredskap på livsmedelsområdet men kommuner och regioner har laglig skyldighet att upprätthålla beredskapen. Pandemin och det pågående kriget i Ukraina visar att detta inte kan vänta utan behöver göras nu. Enligt LRF växer en kommande internationell livsmedelsbrist fram redan nu.

För att livsmedelsberedskapen skall fungera i alla situationer måste den vara så lokal som möjligt. Då kan vi få säkra och stabila leveranskedjor, med kortast möjliga transporter och därmed även minsta möjliga energibehov.

Just nu har lantbrukarna det ekonomiskt extremt tufft. De behöver långsiktiga lösningar i stället för tillfälliga bidrag, för att inte behöva lägga ner utan klara löpande drift och kommande investeringar.

Dessutom blir både livsmedelsföretagare, produktionsresurser och skattemedel kvar i kommunen! Varje lokalt satsad krona ger drygt tre kronor i den lokala ekonomin, enligt finsk och engelsk forskning.

Ett antal viktiga punkter krävs.

• Behovsanalys. Analysera de specifika livsmedelsbehoven för olika grupper, barn och unga, vuxna och de äldre (både hemma och på boenden), på kort och längre sikt.

• Produktionsanalys. Vilka livsmedelsproducenter har vi i närområdet? Vad kan de leverera? Vilka förvaringsmöjligheter har de? Har de möjlighet att utöka produktionen och att anpassa den till kommunens behov?

Bygg upp långsiktiga och stabila kontrakt med livsmedelsleverantörerna i kommunens närområde. Lagen ger större möjligheter till detta än vad vi ofta tror. Det är också möjligt och lagligt att investera i kommande skördar, som ett antal svenska kommuner redan gjort.

Bygg upp en dialog med de lokala leverantörerna. Så får vi en tidig kunskap om det aktuella läget, ekonomiskt, produkt- och produktionsmässigt, och på kort och längre sikt.

Att kommunen äger produktionsmark, eller djur, eventuellt på kommunalt ägd mark, och låter driften skötas av lokala lantbrukare är också möjligt och lagligt.

Kom med i Sveriges nya folkrörelse för trygghet, demokrati och social rättvisa.

Dela till vänner !