Bevara macken – för en levande landsbygd

Av Gunnar Lyckhage, ordförande i 24:7 Stockholm

Antalet bensinstationer som har butik och erbjuder service, minskat katastrofalt. År 1998 fanns över 2000 stationer, idag är siffran nere på runt 800. Även antalet automatstationer minskar. Som mest har Sverige haft 12000 bensinstationer

Genom att beslut tas i smala stuprör i stället för utifrån en helhetssyn på hur landet skall utvecklas blir konsekvenserna ofta ödesdigra. Ett typexempel är den så kallade pumplagen från år 2006. Då blev bensinstationer skyldiga att sälja förnybara bränslen. Det medförde höga kostnader för enskilda mackägare som själva tvingades investera i nya pumpar och lagringsmöjligheter. Sedan dess har miljökraven skärpts ytterligare. Energimyndigheten spår att bensinstationerna kommer att bli ännu färre framöver.

På de små orterna är bensinmacken med tillhörande kringservice helt avgörande för lokalsamhällets överlevnad. Hofors kommun hör till dem som insett detta. Stora investeringar fordrades när Torsåkers Mack & Fritid AB som har Gulf i den lilla orten Torsåker fick krav att anpassa stationen till nya uppdaterade energikrav och miljöregler. Detta med en total investeringskostnad på ca 1,8 miljoner. Nedläggning hotade. Men Hofors kommun ville annat.
”Tillgängligheten till drivmedel är avgörande för en levande landsbygd. Bensinstationen i Torsåker är en livsnerv och är prioriterad i Hofors kommuns serviceplan. Serviceplanen innehåller riktlinjer och målsättning för att stimulera tillgången till lokal service på landsbygden och ligger till grund för det beslut som togs i det regionala utvecklingsutskottet.
Förutom att du kan stanna till och tanka på macken i Torsåker kan du även hämta ut dina paket, köpa biltillbehör, cyklar, gräsklippare, jakt- och fiskeartiklar och få hjälp med däckbyte.
Det regionala utvecklingsutskottet har beviljat stöd till kommersiell service, Torsåkers Mack och fritid AB, 1 528 895 kronor, vilket utgör 85 % av stödberättigat belopp på 1 798 700 kronor.”

Citaten ovan är hämtade från Entré Hofors hemsida.

24:7 anser att bensinstationernas roll i landsbygdens bevarande och utveckling på mindre orter är alldeles för viktig för att vara beroende av goda lokala beslut och tillgång till kapital.
Den omstrukturering som krävs utifrån dagens hållbarhetskrav är både en del av landets infrastruktur och en del i den nödvändiga svenska krisberedskapen. Därför måste att statligt ansvar finnas, politiskt och ekonomiskt, för dessa åtgärder.

Vi kräver därför följande:
• Bevara macken – för en levande landsbygd. Utan en levande landsbygd kan inte heller städerna fungera.
• Staten skall ta ekonomiskt och politiskt ansvar för macken, både som bränsleleverantör och som fungerande lokal servicestation i ett brett perspektiv.
• Staten skall ge lokala och regionala myndigheter i uppdrag att praktiskt ta ansvar för genomförandet, utifrån tillräckliga statliga anslag.

Dela till vänner !