Beställ 24:7´s presentationsfolder

Som bekant startade vi folkrörelsen 24:7 under coronaåret. Ingen lätt sak att göra. Trots det har vi fått bra uppmärksamhet och vi växer på ort efter ort.

Efterfrågan om var vi står i olika politiska frågor, och vad vi vill göra åt dem, har kommit från många håll i landet. Det blev dags att tillverka en första presentationsfolder.

Foldern beskriver de viktigaste frågorna för vanligt folk i vårt samhälle, från arbetslösheten till bostadsbrist och migrationspolitiken. Lösningarna utgår tydligt från vanliga människors vardag och de lösningar som behövs för ett tryggt, demokratiskt och rättvist samhälle.

Foldern resonerar också om vikten av att vanliga människor aktiverar sig i sin hemkommun och skapar motstånd mot nedskärningspolitiken, både i sakfrågor och genom att organisera t ex ett 24:7 på din hemort.

Nu är den här och kan beställas.
eposta din beställning
Eller ring 073-922 09 41

Dela till vänner !