20-12-17: Återupprätta statligt ansvar för befolkningen

Coronakommissionens delrapport är en förskräcklig läsning

2020-12-17

Precis som bland annat vi i 24:7 varnat för, visar utredningen att det är stor brist på sjukvårds- och omsorgspersonal, brist på medicinsk kompetens, stora mängder timanställda, byråkratisering, nedskärningar och privatiseringar med medföljande vinstjakt från privata vårdaktörer.

Det ger en samlad bild som understryker att Sverige sedan EU-inträdet avvecklat nationellt ansvar för befolkningen. Det kunde vi alla se när staten skickade ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Det är uppenbart att välfärd, krishantering, självförsörjning med mera, är individualiserad istället för att vara ett statligt ansvar.

Den svenska överklassen och politiska eliten har på 30 år, lyckats förstöra vår nation så till den milda grad att vi nu kan konstatera att Sverige är i rejäl beredskapskris, står utan stark värnpliktsarmé som invasionsskydd, utan beredskapsplaner, utan beredskapslager; el, vatten, mat, fungerande skyddsrum, drivmedel etc.

Om Sverige skärs av eller skall möta t ex en isstorm likt den Kanada råkade ut för 1999 då tre miljoner människor hamnade i nöd under lång tid, ja då ligger fattiga svenskar mycket illa till.

Detta har starkt samband med EU-inträdet.

1995 övergavs både produktionsmål och kravet på nationell försörjningsberedskap.

Efter att den s.k. Beredskapsförordningen skrotades 2002 har ingen myndighet ett direkt ansvar för livsmedelsförsörjningen. Självförsörjningsgraden är låga 50 %, beroende av livsmedelsimport ökar fort. I slutet av 1880-talet stod jordbruk, skogsbruk och fiske för nästan 50% av BNP. År 2000 var siffran nere i 2% och 2007 katastrofala 0,5 %.

Nationens möjligheter till självförsörjning är farligt låg.

1983 fanns 39000 företag med mjölkkor. 2010 var siffran 4 302 st.
Redan för flera år sedan kunde vi läsa om hur en mjölkgård om dagen riskerade läggas ner. Utvecklingen var likartad för den inhemska grisnäringen.
EU:s Vattendirektiv tvingar bort ytterligare 145000 hektar åkermark ur produktion. För att istället omvandlas till träsk. Notan var för några år sedan 34 miljarder kr under en sexårsperiod.

Coronakommissionen sätter fingret på ännu en effekt av denna nationella nedrustning, nämligen skrotandet av beredskapslager för mediciner och sjukvårdsmaterial.

Sven Lindgren, tidigare chef på Civilförsvarsförbundet, säger:
* Det finns ingen målsättning för Sveriges jordbruksproduktion
* Det finns ingen myndighet med ett samlat försörjningsansvar
* Sverige har inte längre något civilförsvar
* Det finns inget beredskapslager
* Om transportsystemet bryter samman är det tomt i butikerna efter ett dygn
* Om Sverige isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel borta efter 10-12 dagar.
* Beredskapen har reducerats från nationellt myndighetsansvar till individansvar
* Lita inte på kommunen/staten.
Detta riskerar att drabba det arbetande folket hårt. Alla förstår ju alla att den som har pengar och makt, enkelt kan ordna för sig och de sina.

Men alla vi andra då?

EU-inträdet, och närmandet till NATO är bokstavligt talat livsfarligt för det svenska folket men är en god affär svensk överklass som profiterar på krigen, vapenförsäljning, på den lönedumpande ”fria” rörligheten, till och med på det mänskliga lidande som flyktingströmmarna utgör.

Och som vi mycket enkelt kunnat se i den nu pågående coronakrisen, har utförsäljningar, nedskärningar och privatiseringar utarmat vår svenska sjukvård så att läget är oerhört ansträngt. Antalet vårdplatser är historiskt lågt, räknat per capita. Intensivvårdskapaciteten är också nere på mycket låga nivåer.

Den nyliberala politiken som sköljt över oss i 30 år har gett oss ett oerhört sårbart samhälle. Varslen ökar nu dramatiskt och otryggheten känns inpå bara skinnet hos många svenskar.

Riksdagens partier har abdikerat från att ta ansvar för folket och det blir rent skrattretande när Moderaterna myndigt börjar orera om att staten ska ordna med centrala sjukvårdslager. Då har hyckleriet nått oanständighetens gränser för länge sedan.

Ändå är det väl i media, KD med Ebba Bush  som är värst. Hon kaxar upp sig och lägger hela anvaret på regeringen för coronakrisens effekter. Detta samtidigt som KD sitter i mängder av kommuner och landsting och administrerar/bestämmer över sjukvård och omsorg.

Det är ett medialt apspel vi tvingas bevittna.

Alla bör fråga politikerna i sin hemkommun: vilket ansvar tar ni för utvecklingen och befolkningen?

Hur följer kommunen sitt ansvar enligt ”lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”.

Den svenska politiska eliten och den svenska överklassen har övergivit nationen. Det duger inte för alla oss andra.

Den norska självständigheten ville svensk kung och överklass kväsa med militär. Det satte den freds- och frihetsälskande svenska arbetarklassen stopp för.
Och saken står på samma sätt idag. Vem ska försvara nationen och våra livsvillkor om inte vanligt arbetande folk?

Frågorna är ytterst allvarliga och ett folkets krisprogram måste fram. Ett program som i sin första del tar fasta på den akuta situationen.

Det handlar då om att staten måste garantera försörjningen för människorna. Till exempel garanterad A-kassa utan bortre gräns. Att alla hyreshöjningar fryses. Att garantera boendet. Inga uppsägningar eller ekonomiska pålagor för de som inte klarar att betala hyran. Att banklån fryses. Förbjud bankerna att driva in lån från vanligt folk under den akuta krisens del. Och givetvis ska storbankerna förbjudas att dela ut miljarder i vinst. Dessa värden ska istället gå till att återuppbygga välfärden.

I nästa steg efter den akuta krisen måste slutsatser av 30 års ohejdad nyliberalism dras. Sjukvård, skola och omsorg ska ske i gemensamt ägd regi, förbjud privata intressen inom dessa sfärer. Förstatliga bankerna. Återinför förmögenhetsskatt, värnskatt och fastighetsskatt som tar pengar från de rika hushållen.

Tryggheten i samhället kan bevisat inte överlämnas till ett privat kapital som löper amok och vars enda drivkraft är att tjäna pengar, även på andra människors nöd och utsatthet. Den nyliberala eran måste få ett slut.

För trygghet, jobb och verklig demokrati i vårt Sverige.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
kontakt@24-7-sverige.se

Dela till vänner !