Arbetsmiljö handlar om våra liv och säkerhet

Ingemar Ericsson, fackligt ansvarig i 24:7.


Arbetsmiljöverket har nu beslutat skärpa reglerna för skyddsutrustning för omsorgspersonal. Trots massprotester från omsorgspersonal under det gångna coronaåret, tog det alltså ett år. Det är mycket dåligt.
 

Det är viktigt att man har ett skydd som filtrerar luften i form av ett andningsskydd”, säger Fredrik Haux, sakkunnig handläggare inom inomhusmiljö på Arbetsmiljöverket, med anledning av att verket idag (7/5) ändrar reglerna för dem som jobbar i någons hem. Detta gäller då framförallt hemtjänstpersonal. En uppgradering från munskydd till ett ventilerat utandningsskydd alltså.

Pandemin har nu varat i ett år. Om Fredrik Haux och hans kollegor suttit och sovit under året som gått förtäljer inte historien, men många upprörs nu över det förakt som verket visar all vårdpersonal som runt omkring i landet, som slitit och släpat under pandemin, med den egna hälsan som insats: att först nu, i elfte timman, efter ett helt år, komma med detta besked.

Det lades över 50 skyddsstopp förra året, av lokala skyddsombud runt omkring i landet, på grund av bristande skyddsmaterial. Redan då påtalades att vi behöver munskydd med ventil som filtrerar luften. Något som då ignorerades helt av verket.

Kommunals ordförande, Tobias Baudin, säger att förbundet inte kunde gjort mer. Som vanligt glömmer han då bort att Kommunal har över 500.000 medlemmar. Hade man tagit ut medlemmarna i konflikt, hade naturligtvis förutsättningarna ökat att göra mycket mer. Att helt enkelt driva igenom kravet på säker utrustning över hela landet.

 

Vår medlem i 24:7, Ingemar Ericsson, var en av dem som lade skyddsstopp på sin arbetsplats. Det resulterade bland annat i att arbetsköparen fick ta fram visir, och byta ut de bristande skyddsglasögonen som de först introducerade.

När vi har ett Arbetsmiljöverk som accelerar som sniglar, och när vi har en förbundsordförande som tror att Kommunal består av han själv och hans kompisar inne på förbundskontoret, då måste vi helt enkelt börja diskutera, inte om, utan när, det är dags att ta saken i egna händer.

24:7 anser att beslutanderätten i skyddsfrågor på arbetsplatsen ska ligga hos skyddsombudet på arbetsplatsen. Om fara för hälsa föreligger, ska skyddsombudet stänga arbetsplatsen och personalen gå hem med full ekonomisk kompensation. Sedan får arbetsköparen åtgärda problemet.

Till de som oroas över att aktieutdelningen då riskerar att naggas i kanten på de privata företagen, eller att de kommunala pappersvändarna och administratörerna inte först fick vara med och tillverka en blankett i frågan, eller att Tobias Baudin och hans fikakompisar på förbundskontoret inte först fick dra frågan i långbänk, svarar vi: Det är våra liv det handlar om. Vårt enda liv! Inget är viktigare än det!

Dela till vänner !