arbetslöshet – arbetskraftsimport

Om arbetslöshet

Det finns ingenting, förutom krig och enorma katastrofer, som är så dyrt för ett samhälle som arbetslöshet. Och det är alltid den lilla människan som får betala priset.

Att arbeta är att sälja sin arbetskraft. Ur den aspekten är arbetskraft en vara precis som andra varor på marknaden. Därför pratar vi om de som säljer sitt arbete=arbetssäljare och de som köper ditt arbete=arbetsköpare.

När arbetslösheten är hög, kan arbetsköparna sänka priset för ditt arbete. Detta gör att de tillfälligt kan öka sina vinster. På längre sikt förlorar även arbetsköparna på detta förhållande eftersom köpkraften går ner i samhället och det inte kan säljas lika många varor längre.

Idag är det arbetsköparnas tid. Sverige har minst 500.000 människor som är arbetslösa. Arbetsköparen kan då sänka villkoren för de anställda och säga: passar det inte så är dörren där, det finns många andra som vill ha ditt jobb. Därför har lönens andel av det producerade värdet minskat och andelen vinst har ökat. Fördelningen är tillbaka på 1910-års nivå. Enorma skillnader har uppstått.

Därför behöver man organisera sig i fackföreningarna. Facket idag är mycket tandlöst och ledarna för facken tjänar själva löner i miljonklassen. Ändå är facket det enda ställe där vi för närvarande kan organisera oss och tillsammans slåss för bättre villkor. Men vi kan också organisera oss själva, på arbetsplatsen. Om vi håller ihop är det mycket svårare för arbetsköparen och maktfullkomliga chefer att köra med oss.

Arbetskraftsimport

24:7 säger absolut nej till arbetskraftsimport så länge vi har stor arbetslöshet i Sverige. Jobben ska i första hand gå till de människor som är bosatta i vårt land, innan det kan bli tal om att importera fler människor. 24:7 menar att detta ska gälla arbetskraft både utanför och inom EU. Den import vi har nu är endast till för att arbetsköparna ska kunna tjäna maximalt med vinster. I den strävan tjänar arbetskraftsimporten som dumpare av löner, arbetsmiljö och andra viktiga villkor på svensk arbetsmarknad. Det kan vi inte acceptera. Det är att godkänna ett pågående självmord.

Bara tillsammans kan vi slåss för bra villkor och människovärde.

Viktiga krav

• Målet är en demokratisk arbetsmarknad och full sysselsättning.

• Återindustrialisera Sverige med morgondagens teknik. Vårt land kan inte överleva via musik och turism.

• Återställ LAS-lagen om anställningsskydd. Ska den ändras så är det tryggheten som ska ökas.

• Förbjud visstidsanställningar och så kallad stapling. Fasta jobb ska vara det normala. Timanställda ska erbjudas fast anställning. Timanställda ska inte kunna skickas hem dagen innan de har rätt att bli ”lasade”.

• Återinför reglering av arbetskraftsimport, bestående av staten, arbetsköparna och facket. Facket ska ha vetorätt.

• Ta ifrån arbetsköparna kontrollen över arbetskraftsimporten. Detta har lett till grovt utnyttjande av de som kommer hit och en svart marknad för arbetstillstånd.

• Riv upp inskränkningen av strejkrätten. Inför också lokal strejkrätt.

• Förbjud utländska ekonomiska intressen att köpa upp svensk strategisk industri och annan verksamhet.

• Förbud för utländska intressen att köpa upp/äga svenska naturtillgångar.

• Förbjud ekonomiska intressen att flytta industri/annan vital verksamhet och naturtillgångar ut ur Sverige.

• Återupprätta en nationell näringspolitik som ser till hela landet. Idag avfolkas landsbygd och mindre städer/orter.

• Svenska kollektivavtal, villkor och löner ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
kontakt@24-7-sverige.se

Dela till vänner !