Är 24:7 höger eller vänster?

Det traditionella höger och vänster bryter samman

Det började med en mängd avregleringar i samhället och den så kallade marknaden fick fritt spelrum. Många sociala reformer föll, där pensionssystemet, som tidigare var en socialdemokratisk kronjuvel, avvecklades och vi fick istället en pensionssystem som mer liknar en casinoverksamhet.

EU-medlemskapet var en milstolpe och nu finns EU:s marknadsliberala principer inskrivna i svensk grundlag.

Alla partier har förflyttat sin politik mot det som traditionellt kallats för höger i politiken. Skillnaden mellan partierna har krympt ihop och nu finns en samsyn hos i princip alla partier.

Konkret blir detta jättetydligt i lokalpolitiken. Fattas det pengar i de olika Kommunala nämnderna så råder enighet om att det ska sparas. Detta förhållningssätt återfinns i varenda kommun med mycket få undantag för en del lokala partier.

”Spara måste vi göra oavsett partifärg”, sa den lokala representanten för Vänsterpartiet i Varberg, när budgeten inte gick ihop för socialnämnden. Och då är det på vanligt folk det besparas. Aldrig på byråkratin.

Detta gör att den gamla vänstern kommer i kollisionskurs med de människor de tidigare hade som målgrupp. Arbetare, arbetslösa, ungdomar, sjukskrivna eller folk på landsbygden, och många fler, känner sig övergivna.

I en sådan föränderlig värld och ett sådant nytt landskap, blir det allt svårare att kalla sig för vänster. För vem vill bli sammanblandad med besparingar på vanligt folks villkor och att vår trygghet försvinner?

Ja, Inte vi i 24:7 i alla fall.

Visst kan man till viss del fortsatt tala om en höger och en vänster. Men i huvudsak blir dessa begrepp mer vilseledande än vägledande.

I de konkreta sakfrågorna, i arbetet med att stärka vår trygghet och förbättra våra villkor, kommer helt nya, om än tillfälliga allianser att uppstå.

24:7 kommer alltid att sätta människors trygghet först. Några besparingar och försämringar på vanligt folks villkor kommer aldrig att accepteras. De enskilda människor, eller grupper, som det går att samarbeta med i det arbetet, kommer vi att samarbeta med.
Vi möts i det konkreta arbetet, oavsett vi kallar oss höger eller vänster.

Begreppet höger-vänster är inte längre den klara skiljelinje det en gång var.

24:7 tillämpar istället en vertikal skala: De däruppe och vi här nere.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
kontakt@24-7-sverige.se

Dela till vänner !