24:7 i Varberg

Här presenteras 24:7 i Varberg

24:7 startade i Varberg och har varit aktivt här längst. Folkrörelsetanken är fast förankrad i verksamheten och de lokala politiska krav du kan läsa om här är inga skrivbordsprodukter utan resultatet av folklig opinion och basarbete från 24:7.

Du kommer att märka att det är många politiska krav vi driver, en heltäckande politik för kommunen.
Genom att kort presentera den lokala politiken, vill vi dels visa bredden men också hur 24:7 på andra orter kan och bör arbeta.

En stark lokal fast förankring är förutsättningen för att kunna skapa en trovärdig folklig rörelse för demokrati och rättvisa i hela vårt land.

Lokalpolitik i Varberg

Avbolagisera Varbergs Bostads AB. Gör om till ett kommunalt verk eller stiftelse för att komma bort från det lagstadgade vinstkravet.

Bostaden ska vara en social rättighet, inte en handelsvara. Följ de mänskliga rättigheterna. Rättvisa i bostadskön, inga förturer.

Inga hyreshöjningar. Vare sig löpande eller vid renoveringar. Byggkostnaden amorteras av och sjunker för varje år.

Bygg bort bostadsbristen och bygg billiga hyresrätter.

Starta en kommunal byggavdelning. Vinsten ska stanna kvar i kommunen, inte hamna i fickorna på stora vinstdrivande byggbolag.

Omvandla Gräddhyllan Västerport. Låt platsen bli ett paradexempel på hur en kreativ kommun bygger billiga hyresrätter, med vacker arkitektur i miljötänk.

Stoppa förtätningen helt i centralorten. Bygg i de 18 tätorterna i kommunen, öka underlaget och låt hela kommunen leva.

Avgiftsfri kollektivtrafik med täta avgångar efter behov i hela kommunen. Minska avståndet mellan stad och land.

Förbättra vägarna på landsbygden, framförallt 41:an och 153:an.

Avgiftsfri parkering i centrum.

Kommunen ska inte betala avgifter för P-husen. Det avgiften ska byggbolagen stå för, eftersom de förtätar stan, ökar biltrafiken och bygger på tidigare parkeringsytor.

Inga avgifter för torghandeln.

Förhandla ner lokalhyrorna i centrum. Stadskärnan ska leva och utvecklas.

Avbolagisera Hallands Hamnar AB och gör om till ett kommunalt verk. Vi har rätt att veta omfattningen av vapentransporten.

Rädda jobben. Gör om Ringhals till ett centrum för forskning kring alternativ energi. Ta tillvara personalens kreativitet, kunnande och inspirationskraft.

Svenska kollektivavtal ska gälla vid all kommunal upphandling och för alla underleverantörer som anlitas i dessa projekt.

Svenska kollektivavtal ska gälla för alla företag som söker kommunal markanvisning.

• Skrota dubbel markanvisning som verktyg.

Alla timvikarier ska erbjudas utbildning och fasta tjänster.

6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Börja på den vårdenhet med störst korttidssjukfrånvaro.

Privatisera inte kommunal vård och omsorg. Återkommunalisera all skola, vård och omsorg.

Avskaffa dokumentationshysterin inom vården. Minska administrationen med hälften och för över pengarna till det konkreta vårdarbetet. Öka personaltätheten på golvet.

• Om vårdenheter byter lokaler ska personal följa med, inte behöva söka om sina tjänster.

Fria fotriktiga arbetsskor till alla kommunanställda.

Slå vakt om LSS. Alla som behöver ska få sitt assistansbehov uppfyllt.

Sänk arvoden och politikerlöner. Samma löner och ersättningar som en genomsnittlig lön för undersköterskor.

Ta bort partistödet. De politiska partierna verksamhet ska bäras av medlemmarna, inte skattebetalarna.

Förhandla ner kommunala chefslöner när ny chef tillsätts. Nya chefer ska hämtas i den egna organisationen, inte utifrån.

Inga inhyrda konsulter i kommunal verksamhet.

Gratis kaffe till alla kommunanställda. Ta istället bort gratiskaffet till politikerna. De är inte kommunanställda.

Behåll pensionärernas dagcentraler och matsalar på Apelvikshöjd, Storgården och i Rolfstorp.

Ingen kommunalskatt för pensionärer med låga inkomster.

Starta ett kommunalt natthärbärge. Ingen ska behöva sova utomhus, i garage eller på offentliga toaletter.

För över pengar mellan nämnderna om det fattas pengar för den sociala verksamheten. Tryggheten först.

Släng inte iväg pengar på hittepåprojekt typ ”Stormhus” vid Fästningsbadet. Pengarna ska först gå till att säkra tryggheten för människor.

Gratis körkortsutbildning på gymnasiet. Körkort efterfrågas lika ofta som betyg vid anställning. Starta kommunal trafikskola.

Gratis skolfrukost på alla skolor. Alltfler barn har en hemsituation som kräver detta.

• All mat på kommunala skolor och äldreboenden ska vara närproducerad.

Kommunen måste upprätta en självförsörjningsplan gällande mat. Börja med att inventera andelen lokalproducenter, räknat mot kostcirkeln. Skriv sedan långsiktiga kontrakt.

Avskaffa UF-entreprenörskurserna, Unga Företagare, på gymnasiet. Starta istället UA-kurser, Unga Anställda. De flesta elever kommer att bli lönearbetare och har större behov att träna sig på att bevaka sina intressen som anställd.

• Fler vuxna i skolan.

Befria lärarna från administration. Låt lärarna vara lärare.

Bort med ”handledarpedagogiken”, sätt kunskapen i centrum.

Mobilförbud på alla lektioner.

Nolltolerans och omedelbar åtgärd mot förekomst av förnedring och nedsättande språkbruk.

Avskaffa systemet med förste- och andrelärare. Lika lön för lika arbete.

Inga religiösa klädkoder i skolan eller annan kommunal verksamhet. Vi ska mötas som jämlika och jämställda. Kommunens anställda ska inte i klädval visa sin personliga världsåskådning under arbetstid. Neutrala möten är viktigt för att skapa trygghet och rättssäkerhet för människor i mötet med kommunanställda.

Placering av flyktingar i Varberg skall kompenseras fullt ut av staten. Annars ska kommunen kunna säga nej till placering.

Kommunen ska inte ge bidrag till religiösa församlingar. Det står var och en fritt att starta en församling i Sverige. Men finansieringen får man sköta själv. Ge pengarna till bland annat idrottsrörelsen istället, som har en bevisat integrerande funktion. 

Ingen förtur till fasta tjänster i kommunen för ensamkommande. Det ska vara rättvisa och lika villkor för alla i kommunen, inga lokala försämringar av LAS.

• Stoppa svenska mäns våld mot kvinnor. Ökat bidrag och fler lokaler till kvinnojouren i Varberg.

Starta kvinnojour mot hedersrelaterat förtryck. Uppsökande verksamhet med upplysning och utbildning om alla människor lika rätt och värde.

Avskaffa försäkringskassans egna läkare. Behandlande läkares sjukintyg skall gälla.

Öppna barnakuten igen på Varbergs sjukhus.

Ta tillbaka telefonväxeln till Varbergs sjukhus.

Stärk psykiatrin på Varbergs sjukhus. Man ska inte behöva åka till Halmstad. Man ska få snabb hjälp med handlingsplan.

6-timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka för personalen på de tyngsta avdelningarna.

Bort med hyr- och telefonläkare som dränerar vården på pengar och resurser.

Utöka tillgängligheten på vårdcentralerna och minska väntetiderna.

• Driv simhallen Pingvinen i kommunal regi.
• Renovera och bevara Veddige simhall i kommunal regi.

Max 4 barn per pedagog i småbarnsgrupper och max 15 barn per
småbarnsgrupp i förskolan.

Förbjud privata fyrverkerier på nyår. Tänk på djuren. Gärna kommunal lasershow.

Folkomröstningar i viktiga kommunala frågor.

Lägsta spärr för partier i val till kommunfullmäktige skall vara 2 procent, inte 3 procent. Öka demokratin.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
info@24-7-varberg.se

Dela till vänner !